Skip links

Dat je het zelf moet doen is een gegeven, of je het alleen doet is een keuze.

Ik begeleid mensen zowel individueel als in teams. Ik richt mij op de groei en ontwikkeling van mensen. Dit doe ik middels de volgende diensten:

sonja rhemrev coaching hoofddorp

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie. De persoonlijke aanpak maakt coaching tot een zeer effectief instrument. Als coach begeleid ik jou in je ontwikkeling.

Lees meer
sonja rhemrev coaching hoofddorp

Training

Organisaties zijn altijd in beweging. De kracht van de organisatie ligt bij de mensen die er werken. Om die reden is het van belang voortdurend te investeren in de ontwikkeling van mensen. 

Lees meer

Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleiding die gericht is op jouw verdere professionalisering in je vak. Waar coaching vaak wordt ingegeven door een specifieke aanleiding, is supervisie een structurele manier om te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Lees meer

Kwaliteit

Ik ben geaccrediteerd als senior practitioner beroepscoach bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl) en werk volgens de Ethische gedragscode van de NOBCO. Coachen is een vrij beroep en daarom is het soms moeilijk voor klanten om het kaf van het koren te scheiden. Met mijn aansluiting en accreditatie bij de NOBCO wil ik klanten laten zien dat ik mijn vak serieus neem. Daarnaast vind ik het van belang de kwaliteit van mijn werk te waarborgen. Dit doe ik onder andere door deel te nemen aan intervisiegroepen, door mezelf regelmatig bij te scholen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied.

Privacy

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn coach- en trainingspraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. In bijgevoegde privacyverklaring informeer ik u over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.
DOWNLOAD
Return to top of page