Skip links

DISC

Gedrags- en drijfverenanalyse


Een gedragsanalyse geeft een objectief beeld van jouw gedrag. Je verkrijgt (nog) meer inzicht in jouw persoonlijke gedragsstijl, de manier waarop jij dingen aanpakt en gedaan krijgt en de manier waarop je omgaat met- en reageert op anderen. Het vergroten van deze zelfkennis helpt bij het effectiever communiceren en constructief samenwerken met anderen (met andere gedragsstijlen). Door enerzijds naar basis gedrag te kijken en anderzijds naar respons op de omgeving, is het ook mogelijk om te zien in hoeverre jij het gevoel hebt jouw gedrag als gevolg van de omgeving aan te moeten passen en daarin wellicht te moeten stretchen.
Onderzoek naar menselijk gedrag wijst uit dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter kennen. Wie de eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van de eigen tekortkomingen, kan een strategie ontwikkelen om op een goede manier te reageren op de eisen die de omgeving stelt.
De drijfveren analyse maakt, in relatie tot de werkomgeving, inzichtelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet, wat jou beweegt. De analyse geeft inzicht in het waarom achter jouw keuzes en handelingen. Het helpt ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven en waar je het liefst tijd en energie in steekt. Deze informatie is belangrijk bij het richting geven aan loopbaan en leven. Bovendien stelt het je in staat verdieping aan te brengen in jouw communicatie met anderen.
Als gecertificeerd gedrag- en drijfverenconsultant kan ik je deze analyse aanbieden als onderdeel van een coachingstraject of als instrument om bijvoorbeeld de volgende stap in jouw loopbaan, of jouw verdere ontwikkelbehoeften te bepalen.

Een gedragsanalyse geeft een objectief beeld van jouw gedrag. Je verkrijgt (nog) meer inzicht in jouw persoonlijke gedragsstijl, de manier waarop jij dingen aanpakt en gedaan krijgt en de manier waarop je omgaat met- en reageert op anderen.

Return to top of page